-->
> Home  
 

Modellen

In verband met de basiscertificering zullen sommige verenigingen nieuwe documenten moeten opstellen of bestaande documenten moeten wijzigen. Voor alle in het Programma Basiscertificering genoemde voorwaarden waarin documenten worden gevraagd, zijn modellen door de KNSA opgesteld. Sommige modellen zijn ook als zodanig in de Circulaire wapens en munitie vastgesteld.

Hieronder een overzicht per paragraaf van het Programma Basiscertificering, van de beschikbare modellen:

Paragraaf 1: Algemeen

1.1    model Statuten voor schietvereniging   


Paragraaf 2: Wet en regelgeving

2.2    model Bestuursreglement

2.5    model Presentieregister schietvereniging

2.6    model Schietregister schietvereniging

2.7    Richtlijnen voor de uitgifte van verenigingswapens en -munitie

2.8    model Uitleenregister verenigingswapens

2.9    model Munitiestaat schietvereniging

2.10  model Introducéregister schietvereniging

2.13  model informatiebrochure Privacy
   

Paragraaf 3: Veiligheid

3.1    model Veiligheidsreglement schietvereniging


Paragraaf 4: Verkrijging lidmaatschap van de schietsportvereniging

4.1    model Ballotageprocedure schietvereniging

4.3    model Aanmeldingsformulier en eigen verklaring aspirant SSV en toelichting

4.5    model Schietsport-introductiecursus schietvereniging


Paragraaf 5: Monitoring bestaande leden

5.1    model Verklaring deelname verenigingscompetitie


Paragraaf 6: Verkrijging verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen

6.2    Richtlijnen voor het invullen en mede-ondertekenen van een WM3-formulier