-->
> Home  
 

Intake

AANVRAAGFORMULIER c.q. INTAKE
Per vraag is slechts één antwoord mogelijk. Indien dat antwoord niet voor uw vereniging van toepassing is voldoet u (nog) niet aan de voorwaarden voor de aanvraag van certificering. (Behoudens vragen 11 en 15.)

De aanvraag voor certificering mag uitsluitend worden ingevuld en (online) verzonden door een lid van het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris of penningmeester) van de desbetreffende vereniging!

Aanvragen voor certificering met één kroon worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer verenigingen aangesloten zijn bij de KNSA en reeds beschikken over het certificaat basiscertificering.


ALGEMENE VERENIGINGSGEGEVENS

Vraag 1
(volledige) Naam van de schietvereniging
 
Vraag 2
KNSA-aansluitnummer van de vereniging
 
Vraag 3
Beschikt uw vereniging reeds over het certificaat basiscertificering?
 ja  
Vraag 4
Zijn de Statuten bij notariële akte vastgelegd? *
 ja  
Vraag 5
Is de vereniging (en bestuursleden) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel? *
 ja  
Vraag 6
Beschikt de vereniging over een Huishoudelijk Reglement? *
 ja  
Vraag 7
Zijn alle bestuursleden lid van de vereniging?
 ja  

 

Bestuursleden

   
Vraag 8
Voorzitter
Voorletters en naam
Licentienummer
Vraag 9
Secretaris
Voorletters en naam
Licentienummer
Vraag 10
Penningmeester
Voorletters en naam
Licentienummer

WET EN REGELGEVING

Vraag 11
Hebben één of meer (huidige) bestuursleden deelgenomen aan de KNSA-cursus Wet wapens & munitie?
 ja  
Naam 1
Licentienummer 1
Naam 2
Licentienummer 2
Naam 3
Licentienummer 3

 

Vraag 12
Hebben één of meer (huidige) bestuursleden deelgenomen aan de KNSA-cursus voor Verenigingsbestuurders?

 

 ja

 

 

Vraag 13
Hebben één of meer kaderleden van uw vereniging de opleiding Bedrijfshulpverlener (BHV) behaald, en beschikken zij over een geldig diploma overeenkomstig de Arbowetgeving?

 

 

 ja

 

SPORTONTWIKKELING

Vraag 14
Organiseert de vereniging (interne en/of overige) wedstrijden?

 

   ja

 
Vraag 15
Beschikt de vereniging over één of meerdere KNSA-opgeleide trainers?
 ja

 
Naam 1
Licentienummer 1
Naam 2
Licentienummer 2
Naam 3
Licentienummer 3
Naam 4
Licentienummer 4
Naam 5
Licentienummer 5
Naam 6
Licentienummer 6

ACCOMMODATIE & VEILIGHEID

Vraag 16
Beschikt de vereniging over KNSA-opgeleide Veiligheidsfunctionarissen c.q. Baancommandanten, die tijdens de schietactiviteiten toezien op een veilig verloop van de schietactiviteiten?

 ja

 
Naam 1
Licentienummer 1
Naam 2
Licentienummer 2
Naam 3
Licentienummer 3
Naam 4
Licentienummer 4
Naam 5
Licentienummer 5
Naam 6
Licentienummer 6

Gelijktijdig met het online verzenden van de aanvraag voor certificering verklaren wij dat alle vragen door ons naar waarheid zijn beantwoord.